ProuSal al Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

 

Informació: https://www.facebook.com/grupdedefensadelter/videos/1947205332263931/

 

ProuSal al Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

 

Informació: https://www.facebook.com/grupdedefensadelter/videos/1947205332263931/