TEXT I VOTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE JxSÍ, Cs, PSC, CSQP i PPC SOBRE LA MINERIA DEL BAGES

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Treballar per garantir la continuïtat de l’activitat de la conca minera al Bages i al manteniment dels llocs de treball que en depenen, fent alhora efectiu el compliment de la normativa mediambiental vigent.
2. Donar suport a les mesures transitòries necessàries que promou la indústria   minera i que s’ajustin a dret consensuades amb el territori per a garantir els llocs de treball actuals i possibilitar un tancament ordenat de l’activitat a Sallent i el seu trasllat a Súria.
3. Per tal de garantir els llocs de treball i en el marc del procediment judicial en curs, adoptar aquelles mesures que siguin necessàries per permetre l’abocament provisional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent de l’activitat extractiva al dipòsit del Cogulló i sempre dins dels límits, perímetre, superfície i la cota alçada màxima fixada en l’actualitat. I a la
vegada, compensant l’impacte ambiental de la continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calendari d’execució dels plans de restauració dels runams de Sallent. Per tal de garantir el caràcter temporal i limitat de les mesures s’establiran terminis clars i volums de residu concrets per a la reducció progressiva dels abocaments.
Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es requereixen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental existent i de les mesures transitòries en particular. La mesura temporal s’articularia amb els canvis normatius en matèria urbanística que permeti la llei.
4. Constituir una Comissió de Seguiment integrada pel propi Govern i els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sallent, que haurà de vetllar pel compliment del pla i el cronograma de trasllat de l’activitat de Sallent a Súria.
5. Recuperar el Fòrum de la Mineria del Bages, amb representació de les institucions del territori, els grups polítics comarcals, els agents econòmics i socials i les entitats ecologistes del territori com a espai ampli de diàleg i seguiment, per tal d’acordar totes les accions a desenvolupar per a la consolidació i permanència de l’activitat; desenvolupar i posar en marxa un pla d’acció que permetin en un futur reconvertir les actuals instal·lacions mineres desenvolupades a Sallent en un actiu pel territori, i al mateix temps, per cercar solucions a la necessària reconversió de Cardona, després del possible tancament de la seva indústria minera.
6. Tramitar amb urgència tots els processos administratius i normatius per fer possible d’una banda, la pròpia activitat industrial, i d’altra, els projectes de restauració i la reconversió industrial a Sallent i Cardona.
7. Defensar i garantir la necessitat de preservació del medi natural, de les condicions de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la sostenibilitat ambiental, econòmica i socials de la zona i el conjunt del país.
8. Requerir a la filial Iberpotash, SA i a l’empresa ICL a dur a terme totes aquelles actuacions necessàries conduents a la preservació i restauració del medi, garantint la continuïtat i l’expansió de l’activitat minera al Bages.
Aprovat: 124 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i diputat no adscrit) i
10 en contra (CUP)

(Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya)

TEXT I VOTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE JxSÍ, Cs, PSC, CSQP i PPC SOBRE LA MINERIA DEL BAGES

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Treballar per garantir la continuïtat de l’activitat de la conca minera al Bages i al manteniment dels llocs de treball que en depenen, fent alhora efectiu el compliment de la normativa mediambiental vigent.
2. Donar suport a les mesures transitòries necessàries que promou la indústria   minera i que s’ajustin a dret consensuades amb el territori per a garantir els llocs de treball actuals i possibilitar un tancament ordenat de l’activitat a Sallent i el seu trasllat a Súria.
3. Per tal de garantir els llocs de treball i en el marc del procediment judicial en curs, adoptar aquelles mesures que siguin necessàries per permetre l’abocament provisional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent de l’activitat extractiva al dipòsit del Cogulló i sempre dins dels límits, perímetre, superfície i la cota alçada màxima fixada en l’actualitat. I a la
vegada, compensant l’impacte ambiental de la continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calendari d’execució dels plans de restauració dels runams de Sallent. Per tal de garantir el caràcter temporal i limitat de les mesures s’establiran terminis clars i volums de residu concrets per a la reducció progressiva dels abocaments.
Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es requereixen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental existent i de les mesures transitòries en particular. La mesura temporal s’articularia amb els canvis normatius en matèria urbanística que permeti la llei.
4. Constituir una Comissió de Seguiment integrada pel propi Govern i els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sallent, que haurà de vetllar pel compliment del pla i el cronograma de trasllat de l’activitat de Sallent a Súria.
5. Recuperar el Fòrum de la Mineria del Bages, amb representació de les institucions del territori, els grups polítics comarcals, els agents econòmics i socials i les entitats ecologistes del territori com a espai ampli de diàleg i seguiment, per tal d’acordar totes les accions a desenvolupar per a la consolidació i permanència de l’activitat; desenvolupar i posar en marxa un pla d’acció que permetin en un futur reconvertir les actuals instal·lacions mineres desenvolupades a Sallent en un actiu pel territori, i al mateix temps, per cercar solucions a la necessària reconversió de Cardona, després del possible tancament de la seva indústria minera.
6. Tramitar amb urgència tots els processos administratius i normatius per fer possible d’una banda, la pròpia activitat industrial, i d’altra, els projectes de restauració i la reconversió industrial a Sallent i Cardona.
7. Defensar i garantir la necessitat de preservació del medi natural, de les condicions de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la sostenibilitat ambiental, econòmica i socials de la zona i el conjunt del país.
8. Requerir a la filial Iberpotash, SA i a l’empresa ICL a dur a terme totes aquelles actuacions necessàries conduents a la preservació i restauració del medi, garantint la continuïtat i l’expansió de l’activitat minera al Bages.
Aprovat: 124 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i diputat no adscrit) i
10 en contra (CUP)

(Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya)