PROPOSTA DE MOCIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Moció a l’ajuntament de Barcelona i a AMB

Des de ProuSal estem intentant que l’Ajuntament de Barcelona debati i aprovi una moció semblant a aquesta que us posem a sota. Ens va rebre oficialment l’equip de govern de “Barcelona en comú” el passat dia 10,  també ens ha rebut el grup municipal “Capgirem Barcelona”  format per la CUP i esperem ser rebuts per ERC a finals de setembre. També a principi de setembre  formarem un grup de treball amb tècnics de l’ajuntament  per millorar la proposta de moció que els hem enviat i que us posem a sota
Després buscarem la complicitat i l’acord de diversos ajuntaments de la conca que també estan perjudicats per la salinitat provocada per ICL- Iberpotash (tenen menys aigua i els costa més cara) per tal de presentar-la a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que agrupa 38 municipis que gestionen l’aigua que els ve del Llobregat ( i d’altres fonts) i que és qui té les competències sobre aigua a l’àrea metropolitana.

La nostra proposta de moció:

MOCIÓ SOBRE LA SALINITZACIÓ AL LLOBREGAT PROVOCADA PER ICL- IBERPOTASH I LA RESPONSABILITAT VERS ELS DRETS HUMANS INTERNACIONALS DE LES EMPRESES QUE OPEREN AL NOSTRE TERRITORI

ProuSal i  BDS  Bages.presenten al Ple Municipal de l’ajuntament de Barcelona aquesta proposta de moció:

Preàmbul

Donat que Barcelona i la seva àrea  metropolitana s’abasteixen per aigua de boca dels dos rius, el Ter i el  Llobregat, conformats ara en el sistema Ter-Llobregat i que el riu  Llobregat  pateix, des de l’obertura de les mines de sal al Bages, greus episodis  de contaminació salina (que no detallem aquí)  documentats en el llibre  “Rius de sal” editat pel Centre d’Estudis del Baix Llobregat .http://www.cecbll.cat/cecbll2016/index.php/2016/03/16/rius-de-sal/) i, per tant, la qualitat  i el cost de l’aigua de boca de Barcelona i la seva conurbació  estan directament afectats  per les conseqüències de la mineria de la potassa del Bages

Donat que diverses  entitats i persones han cursat o estan cursant denúncies contra els  causants d’aquesta salinització.

Especialment remarquem aquí  les  sentències  que ja són fermes:
Una condemna penal, per delicte ecològic, ratificada per l’Audiència Provincial
Quatre contenciosos:
Contra el programa i la fiança de restauració de  Sallent.
Contra el POUM 2010 de Sallent-
Contra l’autorització ambiental de l’explotació minera de Sallent – Balsareny.
Contra l’Ajuntament de  Sallent per tolerar l’abocament. 


i també, dos expedients oberts per la UE a l’estat espanyol:
A la DG  de Medi Ambient (
2014-4004, España) per vulneració del principi de qui contamina no paga
A la DG de la Competència (
SA.35818-Iberpotash) per ajudes il·legals 


Així mateix,  el novembre passat, es va celebrar a Manresa un judici popular impulsat  per BDS Bages i la plataforma ProuSal, http://www.ccma.cat/324/grups-ecologistes-impulsen-un-judici-popular-contra-iberpotash/noticia/2695696/  

I que per totes aquestes sentències, els expedients oberts i  el judici popular ha quedat demostrat a bastament   que ICL-IBerpotash:

·      Salinitza el riu Llobregat i els seus aqüifers, encarint, degradant i  malmetent l’aigua, que és d’ús comú a la ciutat de Barcelona i la seva conurbació.    

·      Crea un deute al país,  ja que contamina i no paga. Deute que quedarà els  propers anys encara que l’explotació s’aturi.       

·      És còmplice de l’ocupació militar de Palestina, subvencionant directament unitats de l’exèrcit israelià i sent l’Estat israelià accionista directe de l’empresa

 

Donat que el 13 de novembre de 2015 La Generalitat i ICL Iberia  han signat  un conveni
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/289083/ca/generalitat-icl-iberia-signen-conveni-garantir-futur-mineria-bages-posar-fi-passius-historics-ambientals.do)  i, a conseqüència  d’aquest,  el Departament de Territori i Sostenibilitat de  la Generalitat està  el·laborant un “PDU de la mineria al Bages” http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-director-urbanistic-de-lactivitat-minera-al-Bages-00001, encara que el primer  PDU elaborat per la Generalitat  l’any 2006 (DOGC 4776) mai ha arribat a complir-se.

 

Donat que els gestors de mines semblants en altres païssos més exigents en matèria  mediambiental i fins i tot  la pròpia empresa en altres païssos assumeixen els costos de restauració del medi natural, i això fa evident que la gestió actual dels residus salins per part de l’empresa  ICL- Iberpotash a Catalunya  hauria de ser molt més eficient i eficaç.

 


Per aquestes  raons  presentem  al consistori aquesta moció per tal de:

SOBRE ELS EXPEDIENTS DE LA UE

1. Que l’ajuntament es personi, o denunciï  en la forma més adequada, en els expedients oberts  a la UE al voltant de ICL- Iberpotash.

SOBRE  LA GENERALITAT I EL PDU

2. Que l’ajuntament demani  formalment a la Generalitat ser inclòs com a part implicada en l’elaboració  del PDU per tal de vetllar perquè aquest sigui el màxim d’exigent  i gens flexible en el tema mediambiental i, especialment,

            2.a – Que  s’exigeixi a l’empresa -tal com demana la  sentència en ferm  del TSJC-  la    presentació d’un pla de restauració  real i adequat a les dimensions del runam del Cogulló, pla que hauria  d’estar   validat per  un grup d’experts independents, abans d’executar-se.
2.b – Que inclogui una xarxa d’indicadors dels nivells de  salinitat en pous, aquífers i en el propi  riu per poder fer un  seguiment real i pùblic dels índex de salinitat; ja que sabem que contamina, però no on ni quant, i cal poder avaluar  si els plans de restauració seran  efectius.
2.c  – Que a partir de la data de juny de 2017  s’exigeixi a l’empresa que qualsevol nou abocament de runam ha de ser en un lloc tancat, aïllat i que compleixi totes les normatives de seguretat necessàries per aquest tipus de residus i, en tot cas, amb l’objectiu de residu zero per l’any 2020.
2.d  – Que el document inclogui unes dates que delimitin els terminis del proés i que el seu incompliment  impedeixi qualsevol ampliació de la producció i pugui comportar la paralització i, fins i tot, el tancament de l’empresa.

 


SOBRE LA CIUTADANIA I LES POBLACIONS DE LA CONCA  DEL LLOBREGAT, AIGÜES AVALL DE LES MINES DE POTASSA

3. Que l’ajuntament es comprometi en  accions de sensibilització i difusió i especialment, extengui  aquesta moció a tots els ajuntaments de la conca del Llobregat més avall dels runams salins,  perquè s’hi puguin adherir i votar-la.
SOBRE ELS DRETS HUMANS

4. Que l’ajuntament es comprometi a rebre les organitzacions de  solidaritat amb Palestina que tenen presència a la ciutat, i en  especial el grup que promou la campanya internacional de Boicot,  Desinversions i Sancions a l’Estat d’Israel, per poder avaluar quines  accions pot emprendre com a Ajuntament per reforçar la lluita en defensa  dels Drets Humans de la població palestina, especialment en relació  a   empreses com ICL-Iberpotash.

5. Que a partir d’ara, en totes les contractacions i relacions amb el sector privat  on l’ajuntament  tingui veu i vot, es tingui en compte i es pugui exigir que l’empresa contractada no estigui involucrada en cap cas de violacions dels Drets Humans

Imatge inserida 1